Úvodní stránka A. Stažení a instalace B. Správa uživatelů C. Výuka v softwaru D. Sledování výuky
skoly.edu-learning.cz
Stáhněte si návod pro instalaci
a správu softwaru
Edu-learning pro školy (PDF):

Stáhnout návod
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Správa uživatelů - Administrace


Pro zabezpečenou komunikaci prostřednictvím HTTPS je potřeba nejdříve nainstalovat certifikát zde.

Adresa pro přihlášení do administrace:
https://dbs2.edu-learning.cz/administrace

Přihlašovací údaje - název domény, uživatelské jméno a heslo jste získali emailem v úvodních informacích o projektu.


Správa systému edu-learning je založena na rolích administrátora, manažera vzdělávání a studenta. Každý student je přiřazen do skupiny, která může mít svého manažera vzdělávání. Administrátor vytváří studenty, manažery a přiřazuje studentům licence.

Administrátor

Administrátor vytváří studentské účty a přiřazuje studentům licence. Licence pro daný modul a verzi MS Office, například MS Excel 2007, musí odpovídat nainstalované verzi softwaru Edu-learning a MS Office na počítači pro výuku. Studenty může rozdělovat do skupin a každé skupině přiřadit manažera vzdělávání.

Skupiny

Vytvořte si skupiny pro jednodušší práci s větším počtem studentů. Skupiny slouží pro přiřazení studentů do skupin a manažerů ke skupinám. Skupiny mají stromovou strukturu, kde každá skupina může obsahovat další podskupiny. Když vytvoříte skupiny žáků podle tříd, například 1.A, tak budete muset každý rok přesouvat studenty do jiné skupiny.

Student

Po spuštění výukového softwaru edu-learning pro školy - online varianta se student přihlašuje do systému na základě uživatelského jména a hesla, které mu vytvořil administrátor. Student musí mít přiřazenu licenci podle verze MS Office nainstalované na počítači pro výuku.

Manažer

Každá skupina studentů může mít svého manažera vzdělávání. Manažer vzdělávání má přístup do systému Monitoring, kde sleduje vzdělávací proces uživatelů, kontroluje plnění lekcí, výsledky testů. Manažer má k dispozici údaje o všech studentech ve skupině, ke které je přiřazen, a všech jejích podskupinách. Administrátor musí pro manažera vytvořit účet (uživatelské jméno a heslo) a přiřadit manažera ke skupině, jinak mu nebude přihlášení do nástroje monitoring umožněno.

Po přihlášení do nástroje Administrace jsou k dispozici následující sekce:

  • Studenti: vytváření studentů a přidávání licencí
  • Skupina: vytváření skupin a podskupin, přiřazení manažerů
  • Licence: tabulka dostupných a použitých licencí
  • Manažeři: seznam uživatelů s oprávněním manažer/administrátor
  • Testovací relace: vytváření testovací relace (není součástí verze pro školy)

Podrobné informace naleznete v návodu Stáhnout návod zde.


Pokračujte v sekci C.Sledování průběhu výuky kliknutím zde.

Copyright © 2009 EDU 2000 s.r.o.